Goren

10

עקרונות יסוד בגיוס כספים

מאת: יאיר גורן

1.  חזון. חזון עוצמתי ומוחשי סוחף אנשים ומאפשר לנו לגייס כספים מהר יותר. כמו שלמדתי מהפסיכולוג ד"ר טום בארט: A powerful vision is like rocket fuel. 

 

2.  סיפור. מסרים אפקטיביים הם בדרך כלל קצרים והם מדמים באופן ברור את המציאות העתידית אותה נגשים. 

 

3.  מנהיגות. וורן באפט מסביר מה הוא מחפש אצל מנכ"לים ומייסדים לקראת השקעה: כישרון, אנרגיה ויושרה (ובלי השלישי אין חשיבות לשניים הראשונים ואין השקעה).  

 

4. שותפות. משקיעים רוצים לדעת שהכסף שלהם מנוהל בשקיפות ומביא תוצאות. כאשר המשקיעים מרוצים, הם בדרך כלל משקיעים עוד ומביאים חברים.

 

5.  תוכנית. משקיעים רוצים לראות תוכנית סדורה למימוש החזון. יעדים ברורים, ניתוח שוק, תקציב מפורט, תכנית מיתוג ושיווק, לוחות זמנים, אבני דרך, וכיו"ב.  

 

6.  יתרון. מה מבדיל את היוזמה שלכם מאחרות? למה אתם מתאימים יותר מאחרים ליישום הפתרון המוצע? 

 

7.  הלקוחמי קהל היעד? מה הם באמת צריכים? איך המיזם שלכם עונה על הצורך הזה? כמה אנשים רוצים את מה שאתם יוצרים? ג'ף בזוס: focus obsessively on the customer. 

 

8.  איכות: Be so good they can't ignore you" – Steve Martin" 

 

9.  כימיה. אם יש כימיה טובה וערכים משותפים – עליתם על המסלול המהיר לקבלת מימון מהקרן.  

 

10.  נטוורקינג. הרבה מההצלחות שלכם בגיוס כספים יבואו מנטוורק מפותח. פוסט שכתבתי בנושא כאן.  

 

עצת-זהב שאספתי בדרך

.The key to realizing a dream is to focus not on success but on significance

(Oprah Winfrey)

אנשים ומשאבים שכדאי להכיר

דילוג לתוכן